Open Panel

Навчальні лабораторії

Кафедра економічної кібернетики має власні аудиторії та комп’ютерний клас. Лабораторні та практичні заняття із дисциплін, що пов’язанні із вивченням інформаційних технологій в економіці проводяться в лабораторії 5-9. Студенти та викладачі мають вільний доступ до Інтернету з власних ноутбуків чи мобільних пристроїв через Wі-Fі.

В лабораторії 5-9 проводяться заняття з таких дисциплін:

  • Інформаційний менеджмент,
  • Економетрика,
  • Автоматизація процесної та проектної діяльності підприємства,
  • Корпоративні інформаційні системи,
  • Інформаційні системи і технології в управлінні,
  • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті,
  • Комп'ютерна графіка і дизайн та ін.