Open Panel

Курсове та дипломне проектування

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи "Корпоративні інформаційні системи"

Структурування дипломної роботи

за освітньо - кваліфікаційним рівнем»

 

8.03050201  «Магістр»  напряму підготовки «Економічна кібернетика»

Порядок формування дипломної роботи магістра:

Øтитульна сторінка (бланк пояснювальної записки);

Øзавдання на дипломну роботу;

Øанотація;

Øзміст;

Øвступ;

Øрозділ перший (теоретично-дослідницький);

Øрозділ другий (аналітико-дослідницький);

Øрозділ третій (проектно-рекомендаційний (моделювання));

Øрозділ четвертий («Спеціальна частина»);

Øрозділ п’ятий («Обґрунтування економічної ефективності»);

Øрозділ шостий («Охорона праці”та ”Безпека в надзвичайних ситуаціях»;

Øвисновки;

Øсписок використаних джерел;

Øдодатки.

 

 

Завдання видають та приймають консультанти розділів

 

Загальний обсяг дипломної роботи магістра повинен складати 120-130 сторінок машинописного тексту без врахування списку використаних джерел і додатків.

 

Обсяг розділів дипломної роботи:

Øанотація 1 стор.;

Øвступ   - (14 стор.);

ØРозділ 1 – (25-30 стор);

ØРозділ 2 – (25-30 стор);

ØРозділ 3 – (25-30 стор);

ØРозділ 4 – (8-10 стор);

ØРозділ 5 – (8-10 стор);

ØРозділ 6 – (10-12 стор);

Øвисновки – (2 – 4 стор);

Øсписок використаних джерел - 3 - 5 стор.

Øдодатки (обсяг необмежений, але не більший, ніж обсяг основного тексту дипломної роботи магістра)

 

Кожен з розділів має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень і висновків.

Загальну кількість ілюстративних листів дипломної роботи магістра формату А-4 випускник узгоджує з керівником та представляє їх під час захисту за допомогою проектора.