Open Panel

Олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства»

 

Питання на олімпіаду з дисципліни «Економіка підприємства»

 

1.  Підприємство як головний структуроутворюючий елемент економіки. Напрямки діяльності підприємства.

2.  Правові основи функціонування підприємства.

3.  Зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства. Критерії, що визначають підприємство як субєкт господарювання.

4.  Основні види підприємницької діяльності в Україні. Функції підприємницької діяльності.

5.  Поняття типу виробництва. Різновидності типів виробництва, їх взаємозв’язок з видами спеціалізації.

6.  Форми суспільної організації промислового виробництва.

7.  Поняття та основні напрямки спеціалізації виробництва.

8.  Фактори розміщення виробництва. Економічне обгрунтування розміщення виробництва.

9.  Структура основних засобів і фактори, що її визначають.

10.Методика оцінки основних засобів.

11.Методи нарахування амортизації.

12.Виробнича потужність підприємства, фактори, що визначають її величину.

13.Економічна суть, склад і структура оборотних коштів.

14.Нормування оборотних коштів.

15.Оборотність оборотних коштів, шляхи прискорення.

16.Показники використання оборотних коштів. Шляхи кращого використання оборотних коштів.

17.Державне регулювання оплати праці.

18.Поняття заробітної плати та її види. Мінімальна заробітна плата.

19.Форми і системи оплати праці.

20.Преміювання працівників виробничого підприємства.

21.Кадри, їх професійно-кваліфікаційна характеристика.

22.Принципи і організація підбору і розстановки кадрів.

23.Продуктивність праці, фактори, що її обумовлюють.

24.Собівартість продукції, її суть і місце в системі якісних показників.

25.Групування витрат виробництва по економічних елементах.

26.Класифікація витрат виробництва за калькуляційними статтями.

27.Джерела і фактори зниження собівартості продукції.

28.Економічна сутність прибутку. Методи його розрахунку.

29.Фактори зростання прибутковості виробництва.

30.Економічна сутність рентабельності, її розрахунок.

31.Абсолютна і порівняльна ефективність науково-технічних рішень.

32.Фінансові ресурси підприємства.

33.Інвестиційна діяльність підприємства, основні її особливості.

34.Поняття капітальних вкладень. Джерела фінансування капітального будівництва.

35.Поняття якості. Показники і вимірники якості продукції.

36.Конкурентоспроможність промислової продукції.

37.Організація контролю якості продукції на підприємстві.

38.Інноваційна діяльність виробничого підприємства.

39.Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства.

40.Інноваційні форми підприємницької діяльності: їх вплив на економіку України.