Open Panel

Навчальні лабораторії

Навчальний процес відбувається в нових сучасно обладнаних приміщеннях в корпусі №5, де і розташована кафедра економічної кібернетики. Кафедра має три аудиторії: два комп’ютерні класи та лекційну аудиторію. Комп’ютерні класи (ауд. 9, 11) обладнані 15 персональними комп’ютерами. Класи забезпечені необхідним ліцензійним програмним забезпеченням. Всі комп’ютери кафедри об’єднані в локальну мережу з виходом в університетську мережу та Інтернет.

№ п/п Навчальна аудиторія № ауд. К-сть посадкових місць Примітка
1 Комп'ютерний клас 9 17 Корпус №5 ТНТУ
2 Комп'ютерний клас 11 13 Корпус №5 ТНТУ
3 Лекційна аудиторія 5 22 Корпус №5 ТНТУ

У комп'ютерних лабораторіях проводяться заняття з таких дисциплін:

  • Інформаційний менеджмент,
  • Економетрика,
  • Автоматизація процесної та проектної діяльності підприємства,
  • Корпоративні інформаційні системи,
  • Інформаційні системи і технології в управлінні,
  • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті,
  • Комп'ютерна графіка і дизайн та ін.