Open Panel

VІІІ Міжнародна науково-методична конференція-форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

28 - 29 вересня викладачі та студенти кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя взяли участь у VІІІ Міжнародній науково-методичній конференції-форумі молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», яка відбулась у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Урочисто відкрили наукове зібрання у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського університету. Цікаву наукову доповідь представили: завідувач кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім..І Франка д.е.н. проф. Вовк В.М., проректор з наукової роботи ТНТУ ім.І.Пулюя д.т.н. проф..Рогатинський Р.М., декан економічного факультету ЛНУ ім.І.Франка доц. Михайлишин Р.

 

Робота конференції проводилася у таких секціях: «Моделювання економіко-виробничих систем», «Економетричні моделі та методи прогнозування», «Сучасні напрями і підходи у моделюванні економіки», «Інформаційні технології в моделюванні економіки», «Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики», «Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки».

 

В ході конференції науковці нашого університету обмінювались досвідом з науковцями провідних вузів України, студенти мали можливість живого спілкування зі студентами Львівського національного університету імені І.Франка. Окрім того, молоді вчені долучились до цікавої і насиченої культурної програми музеями Львова.

 

Організаторами форуму є Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Вінницький національний аграрний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Хмельницький національний університет, Жешувський університет (Польща), Яґеллонський університет (Польща), Могилівський державний університет продовольства (Білорусь), Технологічний університет Таджикистану (Таджикистан) та Всеукраїнська громадська науково-методична рада з економічної кібернетики.