Open Panel

Курсове та дипломне проектування

Курсове проектування

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи "Корпоративні інформаційні системи"

Титульний лист пояснювальної записки до курсового проекту (роботи)

Завдання на курсову роботу (для бакаврів)

Завдання на курсову роботу (для магістрів)

 Дипломне проектування

 Структура дипломної роботи магістра

Вимоги до оформлення дипломної роботи магістра 

Титульний лист пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи)

Завдання на дипломний проект (роботу)

Подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)

Направлення на рецензію

Відгук на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"

Рецензія на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"