Open Panel

Навчальні дисципліни кафедри

Перелік вибіркових навчальних дисциплін для бакалаврів спеціальності 051 "Економіка"

 1.   Іноземна мова професійного спрямування
 2.  Політологія
 3.   Системи технологій
 4.      Електронна комерція
 5.     Інформаційні системи та технології в управлінні
 6.     Маркетингове ціноутворення
 7.     Міжнародна економіка
 8.     Моделювання інвестиційних процесів
 9.      Основи математичної логіки
 10.  Прогнозування соціально-економічних процесів
 11.  Ризикологія
 12.  Системи прийняття рішень
 13. Управління проектами інформатизації

 

Анотації вибіркових навчальних дисциплін (*.pdf)

Автоматизація процесної та проектної діяльності підприємства

Системна автоматизація діяльності підприємств

Комп’ютерні технології в обліку

Основи математичної логіки

Дискретний аналіз

Системи моніторингу в економіці

Політологія

Філософія і методологія науки і техніки

Логіка

Системи технологій