Open Panel

VІ Міжнародна науково-методична конференція "Форум молодих економістів-кібернетиків

 

VІ Міжнародна науково-методична конференція форум

молодих економістів-кібернетиків

"Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід"


24-25 вересня 2015 р. викладачі і студенти кафедри економічної кібернетики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя прийняли участь у VІ Міжнародній науково-методичній конференції "Форум молодих економістів-кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід", організованій Вінницьким національним аграрним університетом спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та Жешувським університетом.

 З привітальним словом від нашого університету виступив проректор з наукової роботи ТНТУ ім. І. Пулюя д.т.н., професор Рогатинський Роман Михайлович.

 

Учасники конференції працювали у шістьох секціях: «Моделювання економіко-виробничих систем», «Економетричні моделі та методи прогнозування», «Сучасні напрямки і підходи у моделюванні економіки», «Інформаційні технології в моделюванні економіки», «Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики», «Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки».

 

 Конференція проходила у світлі жвавого обговорення питань комплексного наукового розгляду економіко-математичних методів та моделей економіко-виробничих систем, враховуючи виклики сьогодення. До дискусій долучилися науковці, аспіранти і студенти України та зарубіжних держав.