Open Panel

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ФОРУМ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ

 Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у

ІХ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

 ФОРУМІ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ

 «Моделювання економіки:

 проблеми, тенденції, досвід»

  

30 жовтня 2018 року, м. Львів

 

 Мета конференції: обмін інформацією щодо наукових та практичних результатів сучасних досліджень у сфері моделювання економіки, обговорення актуальних проблем застосування математичного моделювання та інформаційних технологій для отримання оптимальних управлінських рішень, встановлення контактів між молодими вченими із різних країн, публікація результатів наукових досліджень.

 Напрямки роботи конференції:

 1.      Моделювання економіко-виробничих систем.

 2.      Економетричні моделі та методи прогнозування.

 3.      Сучасні напрямки і підходи у моделюванні економіки.

 4.      Інформаційні технології в моделюванні економіки.

 5.      Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.

 6.      Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки.

 Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. Зарубіжні учасники конференції подають матеріали однією з робочих мов конференції.

Форма участі у конференції: заочна.

Інформація для контактів: e-mail: konf.ekk.2018@gmail.com;   

тел.: +38-032-239-47-62; +38-032-239-40-33 – кафедра економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка;

Додаткова інформація розміщена на інтернет-сторінці кафедри економічної кібернетики за адресою http://www.cyber.lviv.ua/news. 

За результатами конференції плануємо видати два збірники:

1. Збірник матеріалів конференції – в електронному (буде розміщено на інтернет-сторінці кафедри економічної кібернетики за адресою http://www.cyber.lviv.ua) та друкованому вигляді до початку роботи конференції;

2. «Формування ринкової економіки в Україні» (наукове фахове видання)– грудень 2018 р.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

1.      Заповнити заявку про участь у конференції за допомогою Google-форми, що розміщена на інтернет-сторінці кафедри економічної кібернетики за адресою http://www.cyber.lviv.ua/news (або за посиланням тут), а також можнанадіслатина електронну адресу konf.ekk.2018@gmail.com заявку про участь у конференції згідно зі зразком, що поданий у табл. 1 (назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, Ivanko_zayav). Необхідно подати не пізніше 25 жовтня 2018 р.

2.      Надіслатина електронну адресу konf.ekk.2018@gmail.comтексти тез (1-2 сторінки, назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, Іvanko_tezу), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог. Необхідно подати не пізніше 25жовтня2018 р. Для учасників без наукового ступеня (у випадку подачі тез у співавторстві маємо на увазі, що жоден із співавторів не має наукового ступеня) тези мають бути погоджені з науковим керівником і супроводжуватися рекомендаційним листом наукового керівника (скановану копію рекомендаційного листа із підписом наукового керівника слід відіслати в одному електронному листі із файлом, що містить текст тез). Учасники-студенти повинні також додати до електронного листа фотокопію студентського квитка.

3.      Роздрукований текст статті, підписаний авторами та їхню електронну копію (назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, Іvanko_stattya), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог. Необхідно надіслати до початку конференції.

4.      2 ґрунтовні зовнішні рецензії докторів чи кандидатів наукна статтю. Необхідно надіслати до початку конференції.

 5.      Документи про оплату. Умови та термін оплати наведено в розділі «Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc або .docx), які відповідають вимогам:

Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей):

-          текст тез повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки; обсяг 1-2 сторінки;

-          сторінки формату А4; поля: верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

-          перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний;

-          другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;

-          третій абзац – для учасників без наукового ступеня після слів «Науковий керівник: » вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника, по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;

-          третій (четвертий) абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, курсив;

-          четвертий (п’ятий) абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі;

-          п’ятий (шостий) абзац – прізвище та ініціали автора(ів) англійською мовою (якщо основний текст на іншій робочій мові конференції) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;

-          шостий (сьомий) абзац – назва тез англійською мовою – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі; після назви – порожній рядок;

-          текст тез - шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний; після тексту тез – порожній рядок;

-          список літератури – Література: – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, курсив; список літератури може бути оформлений відповідно до Національного стандарту  України ДСТУ 8302:2015 або одного із міжнародних стилів цитування (наприклад, MLA style, APA-1,2);

-          рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки; підпис рисунка: Рис. 1. Назва  по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 12 пт, звичайний;

-          таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт TimesNewRoman, 14 пт, звичайний; Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний, далі таблиця по центру сторінки.

Для збірника наукових статей: Вимоги до оформлення статей розміщено на інтернет-сторінці економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка за адресою

https://econom.lnu.edu.ua/Form_Rynk_Econ/.

Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів

 Організаційний внесок – 100 грн (в цю суму включено: вартість одного друкованого примірника збірника тез, сертифікат, організаційні витрати).

Для студентів участь у конференції безкоштовна (друкований збірник тез та сертифікат не передбачено). Електронний сертифікат про участь надається кожному учаснику безкоштовно та надсилається на електронну адресу, вказану у заявці.

Просимо учасників-студентів в одному електронному листі надсилати тези, фотокопію рекомендаційного листа з підписом наукового керівника та фотокопію студентського квитка. Учасники-студенти за бажанням можуть отримати збірник тез та сертифікат при умові додаткової оплати.

Вартість одного додаткового примірника друкованого збірника тез становить 50 грн. Вартість сертифікату – 10 грн. Просимо додаткові примірники замовляти завчасно, вказуючи бажану кількість у заявці.

Вартість друку статті – 30 грн за друковану сторінку.

Оргвнесок необхідно перерахувати за наступними реквізитами : ПАТ КБ «Приватбанк», Антонів Василь Богданович. Поповнення карткового рахунку 5168 7427 0683 8145 з позначкою «Оргвнесок для участі у конференції_Прізвище та ініціали автора» або «Оплата за друкування матеріалів_Прізвище та ініціали автора»