Open Panel

Міжнародна співпраця

Документи про перезарахування навчальних дисциплін Люблінської політехніки і ТНТУ ім. І. Пулюя за спеціальністю 8.03050201 "Економічна кібернетика".