Open Panel

Рогатинський Роман Михайлович

Доктор технічних наук, професор

Професор кафедри економічної кібернетики

1976 р.— закінчив механічний факультет Тернопільської філії Львівського політехнічного інституту (сьогодні ТНТУ ім. І. Пулюя) і здобув диплом інженера-механіка за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти”. Після закінченя інституту працював інженером-технологом у механічному цеху заводу автомобільних агрегатів м. Гродно (Білорусія).

1977 р.— працював інженером-технологом відділу експлуатаційної надійності і випробовувань виробничого об'єднання "Тернопільський комбайновий завод".

1979 р.— прийшов у Тернопільську філію Львівського політехнічного інституту старшим інженером, а згодом зав. лабораторії кафедри технології машинобудування. У 1989 році переведений на посаду асистента, а в 1992 - на посаду старшого викладача кафедри технології машинобудування цього ж вищого навчального закладу, який у 1991 році був переіменований в Тернопільський приладобудівний інститут.

1995 р.— переведений на посаду доцента кафедри технології машинобудування, а в 1996 році присвоєно вчене звання доцента цієї ж кафедри.

1996 р.— у спеціалізованій раді Тернопільського приладобудівного інституту захистив кандидатську дисертацію на тему "Основи оптимального проектування гвинтових конвеєрів сільськогосподарських машин" за спеціальністю 05.05.11 - Сільськогосподарські і гідромеліоративні машини (науковий керівник д.т.н., проф. Гевко Б.М.).

1997 р.— у спеціалізованій раді Національного аграрного університету, м. Київ, захистив докторську дисертацію на тему "Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва" за спеціальностями 05.20.01- Механізація сільськогосподарського виробництва та 05.05.05- Піднімально-транспортні машини (науковий керівник д.т.н., проф. Гевко Б.М.).

1998 р.— професор кафедри технології машинобудування ТДТУ. Увійшов до складу спеціалізованої ради К 35.01.02 із захисту дисертацій при Луцькому державному технічному університеті, з 1999 р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.056.08 при Київському національному університеті будівництва і архітектури, а в 2000 р. призначений заступником голови спеціалізованої ради Д 58.052.02 при ТДТУ.

2000 р.— переведений на посаду завідувача кафедри економіки виробничої діяльності ТДТУ, призначений членом екпертної ради ВАК України з галузевого машинобудування. Є членом редколегії "Вісника ТДТУ"

Наукові праці стосуються сільськогосподарського машинобудування та піднімально-транспортних машин, а саме питань розробки, моделювання та оптимального проектування гвинтових та інших транспортерів, транспортно-технологічних систем та процесів, дослідження та поглиблення теорії сипких середовищ, розробки теорії поелементної взаємодії тіл в потоці, техніко-економічного обгрунтування впровадження нових систем машин.