Open Panel

Кареліна Олена Володимирівна


Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри

2000 р.— з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет ТДПУ ім. В. Гнатюка та здобула спеціальність „Теорія і методика середньої освіти. Вчитель математики та основ інформатики”.

2000 р.— працювала бухгалтером Тернопільської філії концерну “Укравтопром”.

2000-2009 рр.— працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри загальноекономічних дисциплін Приватного вищого навчального закладу “Інститут економіки і підприємництва”.

2005 р.— закінчила аспірантуру ТНПУ ім. В. Гнатюка та у спеціалізованій вченій раді цього навчального закладу захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти” на тему „Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів”.

2008 р.— Міністерством освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри загальноекономічних дисциплін.

Отримала медаль Асоціації вищих навчальних закладів приватної форми власності за вагомий внесок у становлення сучасної освіти України, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність.

Склала сертифікаційний іспит 1С:Професіонал на знання особливостей застосування програми „1С:Бухгалтерія 8 для України”.

Склала сертифікаційний іспит на відповідність кваліфікаційним вимогам, які ставить фірма „1С” при організації навчального процесу у Центрі Сертифікованого Навчання.

2009 р.— почала працювати на посаді доцента кафедри економічної кібернетики ТДТУ ім. І. Пулюя

Вивчає міждисциплінарну підготовку майбутніх економістів у вищих навчальних закладах.

Поряд із науковою та педагогічною діяльністю також займається громадсько-корисною працею. Зокрема, працювала викладачем у дитячій біблійній школі церкви “Відродження”, опублікувала вірші у збірці спілки письменників Тернопільщини (www.a-lenka.narod.ru), представляла університет на спортивних змаганнях з плавання.