Open Panel

Гац Любов Євгенівна


 

Заступник завідувача кафедри

1990 р.— закінчила ТІНГ.

1994 р.— працює асистентом кафедри економіки та організації виробництва ТДТУ ім. І. Пулюя.

1996 р.— закінчила аспірантуру ТДТУ ім. І. Пулюя.

1998 р.— працює старшим викладачем кафедри економіки та організації виробництва, реорганізованої у 2005 році у кафедру економічної кібернетики.

Стаж роботи 24 років, в т.ч. роботи у вищих закладах освіти III-IVрівня акредитації : ТНТУ - 17років, в т.ч. педагогічної роботи - 19 років.

Наукові дослідження проводить у галузі мотиваційних процесів в системі управління трудовими ресурсами.