Open Panel

Гринчуцька Світлана Вікторівна


Старший викладач кафедри

1982 р.— закінчила Запорізький індустріальний інститут за спеціальністю “Напівпровідники і діелектрики”. За направленням працювала технологом СКТБ на Камянець-Подільському заводі «Електроприлад».

1993 р.— інженер деканату електромеханічного факультету, факультету комп’ютерних технологій та факультету заочного навчання Тернопільського приладобудівного інституту.

2003 р.— здобула другу вищу освіту у Центрі перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя за спеціальністю “Маркетинг”, працює асистентом кафедри економіки виробничої діяльності.

2005 р.— ассистент кафедри економічної кібернетики.

2012 р. - старший викладач кафедри економічної кібернетики.

Викладає дисципліни: Управління якістю, Ризикологія, Ризики в маркетинговій діяльності, Моделювання ризиків в економіці і бізнесі, Національна економіка, Теорія національної економіки.

Наукові дослідження проводить у галузі якості продукції, конкурентоспроможності підприємств, впровадження систем управління якістю ISO 9000 на підприємствах України.