Open Panel

Гарматій Наталія Михайлівна


Кандидат економічних наук

Доцент кафедри економічної кібернетики

Народилася у м.Тернополі.

Протягом 1991-1997рр. навчалась  в Тернопільській академії народного господарства за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті». У 1997 році отримала диплом спеціаліста. З 1998р.по 2010 рік працювала на посаді інженера з нормування праці 1 кат. Тернопільської філії ВАТ «Укртелеком».

У листопаді 2004 р. вступила до аспірантури Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя,  на заочну форму навчання за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», яку успішно закінчила у листопаді 2008р.

Працюючи у Тернопільській філії ВАТ «Укртелеком» одночасно розпочинає педагогічну діяльність роботу по сумісництву на кафедрі економічної кібернетики ТНТУ імені І.Пулюя з 2009року

З травня 2010р.  прийнята на роботу інженера та по сумісництву асистента кафедри економічної кібернетики.

7.09.2012 року успішно захистила дисертацію на тему : «Удосконалення управління процесами реалізації інвестиційних процесів(на прикладі підприємств системи телекомунікацій) на спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного технічного університету ім.Івана Пулюя за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної  діяльності). Новизна дисертаційного дослідження полягає у тому,що дослідження дало змогу створити інструментарій прогнозування ефективного впровадження інвестиційних проектів в галузі зв’язку по регіонах України через моделювання процесу реалізація  інвестиційних проектів на основі теорії нечіткої логіки.

А також окремі положення дисертації використані під час створення Статуту Наукового парку, партнерських угод про співпрацю підприємств-партнерів Головним управлінням економіки Тернопільської обласної державної адміністрації.

За темою дисертації опублікувано 15 наукових праць, у т.ч. 14 самостійних, 1 – у співавторстві, 10 з яких у фахових наукових виданнях.

Веде  такі дисципліни: «Математичні методи ринкової економіки», «Математичні методи в економіці»,  «Моделювання економічної динаміки», «Математичні методи в менеджменті і маркетингу», « Моделювання інвестиційних процесів», «Економіко-математичні моделі інновацій».

Коло наукових інтересів : моделювання економічних систем на основі теорії нечіткої логіки, застосування сучасних експертних систем у моделюванні економічних процесів.