Open Panel

Головні наукові публікації працівників кафедри

Рогатинський Роман Михайлович


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Винтовые подающие механизмы сельско-хозяйственных машин
БМ Гевко, РМ Рогатынский
Львов: Высш. шк . Изд-во при Львов. ун-те
58 1989
Механізми з гвинтовими пристроями
БМ Гевко, МГ Данильченко, РМ Рогатинський, МІ Пилипець, ...
Львів: Світ
17 1993
Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва: Дис... докт. техн. наук: 05.20. 01, 05.05. 05
РМ Рогатинський
Mz, Н∙ м 2 (3)
16 1997


Дмитрів Дмитро Володимирович


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Аналіз автомобільних вантажопотоків через митний кордон
ДВ Дмитрів, ОР Рогатинська, DV Dmytriv, OR Rogatynska
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих ...
  2016
Особливості адаптації студентів-іноземців у ВНЗ України
ОР Рогатинська, ДВ Дмитрів, O Rogatynska, D Dmytriv
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання ...
  2016
Вплив соціально-відповідальної поведінки бізнесу на фінансові показники компаній на прикладі “Метинвест”
ДВ Дмитрів, ОР Рогатинська, D Dmytriv, O Rogatynska
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та ...
  2014


Кареліна Олена Володимирівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Тернопіль, 2005.–16 с
27 2005
Класифікація практичних умінь майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ОВ Кареліна
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 226-231
6 2004
Застосування процесного підходу до управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування
ОВ Кареліна
Молодий вчений, 529-533
2 2016


Гарматій Наталія Михайлівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Сутність інноваційного капіталу та необхідність його застосування в галузі телекомунікацій
НМ Гарматій
9 2009
Застосування сучасних інформаційних систем для підтримки управлінських рішень
НМ Гарматій, N Harmatiy
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
2 2013
Методичні вказівки для виконання лабораторних иробіт з дисципліни "Моделювання інвестиційних процесів"
ГНМ к.е.н.
Тернопіль ім.І.Пулюя,2016р.-52с.
  2016


Федотова Яна Геннадіївна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Концептуальні підходи до побудови маркетингових інформаційних систем промислового підприємства
ЯГ Панухник
Інноваційна економіка, 113-120
3 2014
Основні бар’єри модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі: фінансово-економічний аспект
Я Панухник
Тези доповідей науково-практичного семінару «Міжнародний інвестиційний форум ...
1 2015
Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах
Я Панухник
Інноваційна економіка, 48-54
1 2015


Гац Любов Євгенівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Економічна оцінка платоспроможності підприємства харчової сфери бізнесу
ХММ Гац Л.Є.
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн ...
  2016
Оцінка складових елементів мотивації персоналу
ЛЄ Гац, LE Hats
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих ...
  2016
Оцінка підприємства за тенденцією змін результуючих фінансових показників
ТО Гац Л.Є.
VІI Міжнародна науково-методична конференція Форуму молодих економістів ...
  2016


Гринчуцька Світлана Вікторівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств
СВ Гринчуцька, SV Hrynchutska
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих ...
  2016
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
СВ Гринчуцька
Тексти збірки–копії електронних, не редагованих версій авторів ...
  2016
Формування інноваційних стратегій підприємств: проблеми та шляхи вирішення
ГС В.
V міжнародна науково-методична конференція "Моделювання економіки: проблеми ...
  2014


Берестецька Олена Михайлівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Історичний аспект методики зведення виробничих витрат на бавовняних комбінатах
ОМ Берестецька, МС Кузів
  2016
Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять із студентами інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання
ЄВ Гащин, ОМ Берестецька
  2016
Економіка підприємства.(Частина 1) Опорний конспект лекцій
ОМ Берестецька
  2016


Ковальчик Олена Арнольдівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Визначення економічної сутності дефініції «провайдинг ефективності»
ОА Ковальчик, ЕА Ковальчик, OA Kovalchyk
ТНТУ, АСУ
11 2011
Перспективи фінансування підприємств автодорожньої галузі України
ОА Ковальчик, OA Kovalchyk
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих ...
  2016
Особливості економічних відносин в галузі дорожнього господарства України
РМ Рогатинський, ОА Ковальчик
Матеріали V міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих ...
  2015


Захаревич Оксана Ігорівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
З О.
VІI Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів ...
  2016
Формування ключових показників ефективності в управлінні інноваціями на підприємстві
Захаревич
ХІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя 17-18 травня 2016 р., 248-249
  2016
Моделювання інноваційної діяльності підприємства
ЗО І.
6 Міжнародна науково-методична конференція "Моделювання економіки: проблеми ...
  2015


Кузь Тетяна Іванівна


Назва1–3

 ПроцитованоРік
Стратегічний розвиток машинобудування в Україні
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя
9 2011
Побудова концепції реструктуризації та її вплив на діяльність машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя
3 2011
ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИ МСТВ ЗА РАХУНОК РЕСТРУКТУРИЗАЦІ
ТІ Кузь
3 2011