Open Panel

V Міжнародна науково-методична конференція "Форум молодих економістів-кібернетиків"

 

2-3 жовтня 2014 року викладачі і студенти кафедри економічної кібернетики прийняли участь у V Міжнародній науково-методичній конференції "Форум молодих економістів-кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід", організованій Львівським національним університетом імені Івана Франка спільно з Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

 Конференція проходила у світлі жвавого обговорення питань комплексного наукового розгляду економіко-математичних методів та моделей економіко-виробничих систем, враховуючи виклики сьогодення. До дискусій долучилися науковці, аспіранти і студенти України та зарубіжних держав.

 

 

Цікаву доповідь представив завідувач кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім. І. Франка, д.е.н., проф. В.М. Вовк щодо місця управлінця-кібернетика у процесах управління сучасними економічними об’єктами, особливо у світлі надзвичайно складного теперішнього стану і розвитку української економіки. Декан економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, д.е.н., проф. С.М. Панчишин у своєму виступі відзначив особливі заслуги проф. В.М. Вовка у становленні і популяризації спеціальності "економічна кібернетика" та підготовці фахівців. Цікаву доповідь представив завідувач кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім. І. Пулюя, д.т.н., проф. Р.М. Рогатинський щодо важливості та актуальності співпраці науковців з економічної кібернетики різних вузів України, обміну знаннями та науковими доробками.