Open Panel

Спеціальність "Економічна кібернетика"

В умовах ринкової економіки система економічної освіти є важливим фактором економічної соціалізації людей, засобом розвитку та підвищення якості людського капіталу, економічної культури, передумовою для економічного зростання та соціального розвитку країни. Економічна освіта спрямована на формування у фахівців економічного мислення та свідомості,  вміння співвідносити свої потреби з матеріальними можливостями, оволодівати основами наукової організації праці в умовах ринкових відносин. Але разом із тим, економічна освіта повинна бути підкріплена сучасними знаннями в галузі інформаційних технологій, економіко-математичного моделювання та управління. Таким фахівцем є випускник кафедри економічної кібернетики ТНТУ імені Івана Пулюя.

Формування у студентів знань про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване, система­тичне формування у майбутніх фахівців високої організованості та творчої ініціативи, під­готовки їх до праці, - все це є основним завдання працівників кафедри економічної кібернетики ТНТУ імені Івана Пулюя. Наші випускники можуть з успіхом працювати економістами всього спектру професійної групи, займати посади керівників відділів та підприємств, а також володіють сучасними засобами оцінки, аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням методів економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

Випускник кафедри економічної кібернетики - це не просто людина з економічною освітою, а фахівець широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень із використанням економіко-математичних моделей і комп'ютерних технологій, який здатен використовувати в своїй повсякденній діяльності сучасні моделі і методи, програмні продукти, інформаційні системи, що дозволяє йому автоматизувати своє робоче місце, швидко адаптуватися до нових умов і знайти своє місце на ринку праці. Підготовка фахівців здійснюється на основі сучасної матеріально-технічної бази під вмілим керівництвом викладачів-професіоналів своєї справи.

Якщо Ви бажаєте отримати якісну економічну освіту, обирайте навчання на кафедрі економічної кібернетики нашого університету як запоруку вашого успіху та достатку!