Economic Cybernetic

Доктор філософії

Загальна характеристика ОП:

Обсяг ОП – 240 кредитів ЄКТС

Тип диплому – доктора філософії

Мова навчання – українська

Освітня програма спрямована на розвиток в аспірантах емпіричні та аналітичні навички у предметній галузі та сформувати особистість дослідника високого рівня із глибинними професійними знаннями, науковим і культурним кругозором, вмінням інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу з метою вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Детальніше із змістом ОП можна ознайомитися на сайті ТНТУ або на сайті кафедри економічної кібернетики.

Термін навчання  – 4 роки

Графік навчального процесу у 2023-2024 н.р. : для студентів ДФН ,  для студентів ЗФН

Розклад для груп аспірантівПКа-11

Середовище дистанційного навчанняhttps://dl.tntu.edu.ua/login.php