Economic Cybernetic

Навчальні дисципліни кафедри

Дисципліни циклу підготовки за ОКР  «Бакалавр»

Перелік вибіркових дисциплін,

рекомендованих роботодавцями та кафедрою економічної кібернетики для вибору здобувачами вищої освіти за ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання, а також за скороченим терміном навчання

Навчальна дисциплінаСеместри вивчення Силабус
1. Системи технологій

ІІІhttps://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/systemy-tekhnolohii_-sylabus-2.0.pdf 
2. Іноземна мова професійно-ділового спрямуванняІV, V, VI,VII,VIIIhttps://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/inozemna-mova-profesiino-dilovoho-spriamuvannia-anhliiska_-sylabus-2.0.pdf
3. Дослідження операцій
V, VI https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/doslidzhennia-operatsii_-sylabus-2.0.pdf
4. Інформаційні системи і технології в управлінніV https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/informatsiini-systemy-i-tekhnolohii-v-upravlinni_-sylabus-2.0.pdf
5. Маркетингове ціноутворенняV https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/marketynhove-tsinoutvorennia_-sylabus-2.0.pdf
6. Міжнародна економікаV https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/mizhnarodna-ekonomika_-sylabus-2.0.pdf
7. Міжнародна економічна інтеграціяVI https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/mizhnarodna-ekonomichna-intehratsiia_-sylabus-2.0.pdf
8. Міжнародний маркетингVI https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/mizhnarodnyi-marketynh_-sylabus-2.0.pdf
9. Прогнозування соціально-економічних процесівVI, VII https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/psep_-sylabus-2.0.pdf
10. Економіка та організація міжнародного бізнесуVII https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/ekonomika-ta-orhanizatsiia-mizhnarodnoho-biznesu_-sylabus-2.0.pdf
11. Електронна комерціяVIII https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/elektronna-komertsiia_-sylabus-2.0.pdf
12. Моделювання інвестиційних процесівVIII https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/modeliuvannia-investytsiinykh-protsesiv_-sylabus-2.0.pdf
13. РизикологіяVIII https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/ryzykolohiia_-sylabus-2.0.pdf
14. Управління проєктами інформатизаціїVIII https://kaf-ek.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/upravlinnia-proiektamy-informatyzatsii_sylabus-2.0.pdf

——————————————————————————————————————–

Дисципліни циклу підготовки за ОКР  «Магістр»

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці …………………………………………….. Силабус

Професійна комунікація у міжнародній діяльності …………………………………………………………………….
Силабус

Інформаційний менеджмент …………………………………………………………………………………………………………….
Силабус

Корпоративні інформаційні системи ………………………………………………………………………………………………
Силабус

Методи оптимального управління в економіці ………………………………………………………………………….
Силабус

Моделювання розвитку економіки ………………………………………………………………………………………………..
Силабус

Управління проєктами сталого розвитку ……………………………………………………………………………………….
Силабус

——————————————————————————————————————–

Перелік вибіркових дисциплін,

рекомендованих роботодавцями та кафедрою економічної кібернетики для вибору здобувачами вищої освіти за ОКР «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання


Економічні розрахунки в страхуванні……………………………………….
Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=3264

Ефективність інформаційних систем…………………………………………….
Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=1378

Логістика та бази даних міжнародних перевезень………………………..
Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=2148

Математичні методи в менеджменті і маркетингу………………………..
Силабус

Управління міжнародними проектами………………………………………….
Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=5497