Economic Cybernetic

Наукова діяльність студентів

Наукова робота зі студентами

20 березня 2024 року студенти, які навчаються за ОП «Економіка» бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти Юлія СТЕЧИШИН та Вікторія ДЕМЯНИШИНА разом із доцентом кафедри Іриною МАРТИНЯК долучилися до команди Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя в рамках воркшопу, присвяченого «OPEN ENTREPRENEURSHIP».

Даний воркшоп є частиною виконання міжнародного проєкту “Розумне (Смарт) Виробництво, Інновації, Навчальні Лабораторії та Підприємництво” (Smart Manufacturing, Innovation, Learning Labs, and Entrepreneur | SMILE), який реалізується науковцями Гамбурзького технічно логічного університету (Німеччина), Міланської політехніки (Італія), Ольборзького університету (Данія) та Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Україна) і спрямований на стимулювання комерціалізації інноваційних розробок через розвиток екосистеми бізнесу.

Під час воркшопу учасники обговорювали можливості перетворення досліджень у спін-аут та стартап-компанії, головні аспекти забезпечення ефективності екосистеми, процес комерціалізації технологій та приклади успішних кейсів.

Детальніше з фото на фейсбук-сторінці кафедри

———————————————————————————————————–

Cтудентський науковий гурток

«Економіка майбутнього: цифрова трансформація, міжнародна інтеграція та логістика, моделювання та оптимізація бізнес-процесів»

Для ефективнішої організації наукової роботи студентів кафедрою започатковано студентський науковий гурток «Економіка майбутнього: цифрова трансформація, міжнародна інтеграція та логістика, моделювання та оптимізація бізнес-процесів» (наказ №4/7-865 від 31.10.2022).

Керівники секцій наукового гуртка

До участі у науковому гуртку запрошуються здобувачі освіти всіх рівнів.

Форма зворотного зв’язку доступна за посиланням:  https://forms.gle/7r4JzdwFujEf6bhP6

План роботи наукового гуртка у поточному навчальному році (посилання).

——————————————————————————————————————–

Участь студентів спеціальності 051 ЕКОНОМІКА  у конференціях

IV міжнародна науково-практична конференція учених та студентів

 «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 7– 8 грудня 2023року

 • Базюта Христина, гр.. ПКм-51

Застосування сучасних цифрових систем в європейському просторі на прикладі аудиторської компанії  PWC.

 • Ващенко Вікторія, гр..ПКм-61

Цифрова трансформація діяльності Підгороднянської сільської ради.

 • Вітрук Богдан, гр..ПК-41

Аналіз сучасного стану інтелектуальних транспортних систем.

 • Горобець Роман, гр.. ПКм-61

Теоретичні та практичні аспекти фінансово-економічної діяльності страхових компанійв умовах цифрової економіки.

 • Дем’янова Юлія, гр..ПКм-51

Моделювання та збереження екології на сільськогосподарських підприємствах.

 • Занько Мирослав, гр..ПКм – 61

Вибір оптимальної логістичної стратегії АТП за критерієм маржинального прибутку засобами MS EXCEL.

 • Каправа Оксана, гр..Пкм-51

Основні тенденції розвитку ринку ERP-систем в Україні. 

 • Крамар Тарас,гр..ПКс-32

Цифрова трансформація в галузі транспорту.

 • Мінько Назарій, гр..ПКм-61

Динамічна модель управління фінансами ПрАТ «Тернопіль – готель».

 • Оболончик Зоряна, гр..ПКм-61

Удосконалення системи надання освітніх послуг в умовах воєнного стану.

 • Островська Олена, гр..ПКмз-61

Актуальність провадження стабільної фінансової діяльності та цифровізації послуг в умовах зовнішніх загроз.

 • Парушевскі Артур, гр.. ПКм-61

Використання систем штучного інтелекту в банківській сфері.

 • Патральський Тарас, гр..ПКм-51

Практичні аспекти використання цифрових платформ у DATA ANALYSIS.

 • Серьогін Влад, гр..ПКс-32

Аналіз взаємовпливу розвитку інклюзивної освіти та цифрової економіки.

 • Солевич Василь,гр..ПК-41

Вплив та наслідки блокади Україно – Польського кордону.

 • Стефанюк Олександр,гр..ПКс-32

Теоретичні та практичні аспекти моделювання теорії масового обслуговування при імплементації терміналів  Монобанк на об’єктах.

 • Стечишин Юлія,  гр..ПК-31

 Логістика в контексті цифрової економіки.

 • Стрельбіцька Роксолана, гр..ПКмз-61

Вдосконалення систем роботи з клієнтами з використанням сучасних ІКТ на прикладі АТ «Укрпошта».

 • Тимошенко Роман, гр..ПК-31

Використання та оптимізація систем масового обслуговування.

 • Тука Юлія, гр.. ПКм-61

Аналіз інвестиційних процесів на підприємстві та шляхи їх удосконалення.

 • Феньо Володимир, гр..ПКм-51

Застосування сучасних методик та інформаційних програм типу  MATLAB при кластеризації Інтернет – магазинів України.

 • Шевчук Світлана,гр.. ПКмз-61

Бізнес – моделі соціального підприємництва для потреб економіки під час війни (на прикладі благодійного фонду «Карітас-Бережани»).

Збірник тез конференції доступний за покликанням: https://drive.google.com/file/d/12wg59FipCdGD1tyOwiCdPl38CqmMwBar/view

——————————————————————————————————————–

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН Миколи Григоровича Чумаченка: «Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку». 26 травня 2023 року

Січкун Олександр, гр.ПКм-61 “Цифровізація українського бізнесу під час війни

Матеріали конференції доступні за покликанням: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41528


——————————————————————————————————————–

IІІ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 6–7 грудня 2022 року.

 • Базюта Христина, гр..ПК-41

Нобелівська модель подолання бідності та її реалізація в сучасних світових тенденціях.

 • Венгер Мар’яна, Кост Адріана, гр..ПК-41

Діяльність українських брендів в нових реаліях.

 • Волобуєва Юлія, гр..ПКм-61

Дослідження фінансової рейтингової оцінки ат «ощадбанк» через інструментарій кластерного аналізу.

 • Демянишина Вікторія, гр..ПК-41

Класична модель Леонтьєва і актуальність у сучасних реаліях.

 • Євчин Юлія, гр..ПК-41

Потенційні переваги чат-ботів.

 • Іваськів Тамара, гр..ПК-41

Актуальність у сучасних реаліях імітаційного моделювання податкової системи методом Монте-Карло.

 • Каправа Оксана, гр..ПК-41

Динаміка змін рівня споживчого кошику в Україні та Польщі.

 • Коноба Ольга, гр..ПКм-61.

Діагностика фінансового стану підприємства.

 • Крижанівська Каріна, гр..ПКмз-61

 Дослідження особливостей розвитку малого підприємства в умовах воєнного стану.

 • Крицька Лілія, гр..ПКм-61

 Аналіз проєкту створення курсів підвищення кваліфікації працівників банку на основі діаграми Ґанта.

 • Крицька Лілія, гр..ПКм-61

Аналіз онлайнових бірж перевезень вантажів східної Європи.

 • Парушевскі Артур, гр..ПКм-51

Моделювання діяльності громадських організацій україни методикою кластерного аналізу.

 • Пасічник Владислав, гр..ПКм-61

Дослідження діяльності газотранспорних компанії України в контексті інвестиційних затрат та ефективності функціонування.

 • Феньо Володимир, гр..ПК-41

Виробнича модель Кобба-Дугласа, та її актуальність у сучасних економічних процесах.

Збірник тез конференції доступний за покликанням: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39643

——————————————————————————————————————–

 IІ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 2–3 грудня 2021 року.

 • Базюта Христина, гр.. ПК-31

Вплив інновацій на страховий ринок в Україні.

 • Венгер Маряна, гр.. ПК-31

Особливості прийняття рішень в умовах невизначеності.

 • Волобуєва Юлія, гр..Пкм-51

Імплементація методів статистичного аналізу у дослідженні фінансового ринку національної економіки.

 • Демянишина Вікторія, гр.. ПК-31

Сучасні методи комунікацій на підприємстві «Рошен».

 • Євчин Юлія, гр..ПК-31

Аналіз діяльності кластерів в Україні.

 • Іваськів Неля, гр..ПКм-61

Моніторинг факторів конкурентного середовища підприємств.

 • Івашків Христина, Питель Галина, Солевич Василь, гр. ПК-21

Бізнес – етика у глобалізованій економіці.

 • Каправа Оксана, гр..ПК-31

Вплив пандемії COVID-19 на тенденції розвитку Інтернет торгівлі.

 • Крицька Лілія, гр..ПКм-51

Застосування математичних методів у менеджменті страхових компаній інструментарієм кластерного аналізу.

 • Островська Олена, гр.. ПК-31

Тенденції хмарних технологій в економіці.

 • Парушевскі Артур, гр.. ПК-31

Міжнародний досвід пенсійного забезпечення в умовах цифрової трансформації влади.

 • Стрельбіцька Роксолана, гр..ПК-31

Порівняльна характеристика рівня податків економіки України та Німеччини.

 • Сюрпіта Софія, гр..ПКм-61

Врахування зовнішніх та внутрішніх ризиків діяльності банківської системи національної економіки.

 • Феньо Володимир, гр..Пк-31

Застосування методів лінійного програмування при розв’язуванні економічних задач. 

 • Шевчук Світлана, гр..ПК-31

Аналітичне порівняння доходів та споживчих витрат жителів України,  Німеччини та Монако під час цифровізації економіки.

Збірник тез конференції доступний за покликанням: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36263/1/Zbirnyk_2021.pdf