Economic Cybernetic

Освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Освітня програма за спеціальністю 051 “Економіка” (бакалавр)


Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Рік введення в дію: 2022

Гарант: к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Берестецька Олена Михайлівна

_________________________________________________________________________________________________________

Освітня програма за спеціальністю 051 “Економіка” (магістр)

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Рік введення в дію: 2021

Гарант к.е.н., професор кафедри економічної кібернетики Бакушевич Іванна Всеволодівна

_________________________________________________________________________________________________________

Освітня програма за спеціальністю 051 “Економіка” (молодший бакалавр)

Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Освітня програма початкового першого (короткий цикл) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Рік введення в дію: 2021

Гарант: к.т.н., доцент, зав.кафедри економічної кібернетики Дмитрів Дмитро Володимирович

___________________________________________________________________________________________________________

Освітня програма за спеціальністю 051 “Економіка”

(Доктор філософії з економіки)

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Рік введення в дію: 2022

Гарант к.е.н., професор кафедри економічної кібернетики Бакушевич Іванна Всеволодівна