Economic Cybernetic

Подвійні дипломи

Програма подвійних дипломів з університетом Опольська Політехніка (Польща)

Студенти спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського рівня вищої освіти) мають можливість взяти участь у програмі «Подвійного диплому», яка реалізується в ТНТУ спільно із Університетом «Опольська Політехніка» (Польща).

Для участі у програмі студентам необхідно:

 1. до 1 жовтня подати контактні дані у відділ міжнародного співробітництва (ВМС) (у будь-який час, але як правило до 1 листопада) та ознайомитися з термінами подання документів;
 2. записатися на курси вивчення іноземної мови до 1 жовтня для вступу за програмою подвійних дипломів в Центрі іноземних мов;
 3. заповнити заяву з проханням про навчання за програмою подвійних дипломів у ВМС та погодити її з деканом факультету та відповідальним за академічну мобільність факультету;
 4. укласти угоду про академічну мобільність у ВМС;
 5. проставити апостиль у МОНУ, перекласти на мову країни навчання та завірити нотаріально переклад з апостилем документів про освітньо-кваліфікаційний рівень (наприклад для програми подвійних дипломів магістра необхідно завірити диплом і додаток бакалавра);
  (прим. — для отримання диплому та додатку до диплому бакалавра необхідно звернутися у студентський сектор навчального відділу (к. 45, корпус 2, вул. Руська, 56))
 6. отримати у ВМС пакет заяв та анкет для реєстрації в університеті-партнері;
 7. повідомити ВМС про реєстрацію та погодити у ВМС порядок подання оригіналів документів до університету-партнеру;
 8. отримати у деканаті Витяг з обліково-екзаменаційних відомостей (Академічна довідка Transcript of records);
 9. ознайомитися у ВМС з наказом про направлення на навчання за програмою подвійних дипломів;
 10. вчасно здати екзаменаційну сесію та вибути до місця навчання.

Умови участі у програмі доступні за посиланням: https://tntu.edu.ua/storage/pages/00000510/OpolskaInfo.pdf

За довідками про міжнародну діяльність ТНТУ просимо звертатись у Відділ міжнародного співробітництва: м.Тернопіль, вул. Руська, 56, к.30, тел.: (0352) 51-97-29