Economic Cybernetic

Стипендії та оплата за навчання

Для ранжування студентів університету, факультету, окремої навчальної групи та обґрунтованого надання різних пільг (направлення на навчання або на практику за кордон, призначення іменних державних, університетських чи інших стипендій, при наданні місць для проживання у гуртожитку, забезпечення об’єктивних критеріїв та умов конкурсного відбору на навчання за освітніми програмами ступеня «магістр» тощо) використовується ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ . Загальний рейтинг здобувача вищої освіти визначається як сума балів за результатами навчання та додаткових балів за науково-дослідну роботу, участь у громадському, спортивному і культурному житті університету та формується загалом по університету чи окремо по факультетах, спеціальностях, освітніх програмах курсах тощо.

Особи, фінансування навчання яких здійснюється за кошти державного бюджету і належать до пільгових категорій населення, і включені у рейтинг, можуть претендувати на призначення соціальної стипендії та соціальної стипендії Верховної ради України.

Довідки щодо сум нарахованого та виплаченого доходу за період можна отримати в бухгалтерії ТНТУ.

Вартість навчання для студентів  

Реквізити для оплати за навчання

Інформацію щодо сум оплати за навчання можна дізнатися в бухгалтерії або деканаті ФЕМ.

Перелік платних послуг, які надаються в ТНТУ

Оплату послуг можна здійснити за реквізитами або он-лайн