Economic Cybernetic

Навчально-методичне забезпечення кафедри

Магістрам

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання / Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2020. 50 с. Укладачі: Дмитрів Д.В., Берестецька О.М., Гац Л.Є.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційний менеджмент» за освітнім ступенем «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» / укл. : Н.М. Різник , О.М. Берестецька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 41 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Інформаційний менеджмент» за освітнім ступенем «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» / укл. : Н.М. Різник , О.М. Берестецька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 11 с.

Бакалаврам

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Прогнозування соціально-економічних процесів» для студентів спеціальності 051 Економіка денної та заочної форми. Укладачі: Дмитрів Д.В., Мартиняк І.О., Берестецька О.М. Тернопіль, ТНТУ, 2023. – 30 с.

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Дослідження операцій» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» // Укл. Різник Н.М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. – 33 с.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» / Укл. Різник Н.М. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. 44 c.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Інформаційні технології продаж» для студентів денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» розроблено згідно робочої програми курсу. Укл. Ковальчик О.А.. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2021. – 25 с.

Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни «Моделювання економічної динаміки» для студентів спеціальності 051«Економіка» денної та заочної форми навчання / доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 67 с.

Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни « Математичні методи в менеджменті і маркетингу» для студентів спеціальності 051«Економіка» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 180 с.

Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни «Методи оптимального управління в економіці» для студентів спеціальності 7.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 63 с.

 Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання /к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 65 с.

Методичні вказівки по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» для студентів спеціальності 6.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 104 с.