Economic Cybernetic

Результати проведених опитувань

ЗВІТ за результатами проведеного опитування здобувачів третього рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньо-наукової програми та освітнього процесу в ТНТУ.

Термін проведення: 20.11.2023 -04.12.2023.

Опитування проводилося шляхом online-анкетування за допомогою сервісу Google Forms анонімно та на добровільних засадах.

ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньо-наукової програми «Економіка» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», а також викладають на цій програмі

Термін проведення: 20.11.2023 – 04.12.2023.

Опитування проводилося шляхом online-анкетування за допомогою сервісу Google Forms анонімно та на добровільних засадах.