Economic Cybernetic

Партнери кафедри

Рада роботодавців
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Рада роботодавців – дорадчий орган, створений для вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової діяльності університету. Рада роботодавців складається з Експертних рад роботодавців випускових кафедр.

Експертні ради роботодавців – це дорадчо-консультативні органи, що створені на базі випускових кафедрах за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями).

Експертна рада кафедри економічної кібернетики:


Голова – Мінчук Володимир, бізнес-аналітик Корпорація Софтсерв (SoftServe).
Секретар – Гац Любов, старший викладач кафедри економічної кібернетики.
Члени ради:
Різник Олег, директор ФОП Різник О.І.;
Кутко Тарас, виконавчий директор ТОВ «Дельта-Фуд Індустрі»;
Ясінська Ірина, Керуюча ТВБВ 10019/07 АТ «Ощадбак», АТ Ощадбанк;
Берестецький Андрій, заступник директора ТОВ «Тріумф2010».

Співпраця кафедри економічної кібернетики

22 грудня 2023 року підписано Меморандум про співпрацю між Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Тернопільський обласний центр зайнятості , що відкриває нові можливості у сфері надання освітніх послуг та працевлаштування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

Із ТНТУ ім.Івана Пулюя Тернопільський обласний центр зайнятості тісно співпрацює з 1996 року з питань професійного навчання, підвищення кваліфікації, а з 2013 року – в напрямках навчання деяких категорій осіб за виданими ваучерами.

У 2023 році 440 осіб отримали ваучер на навчання, із них 247 осіб проходили перепідготовку за робітничими професіями, 193 – здобували вищу освіту.

Кафедра економічної кібернетики, як частина ТНТУ, впевнена, що ця співпраця буде сприяти обміну знаннями та ідеями, покращенню якості навчання та підвищенню професійної компетентності студентів і випускників.

Кафедра економічної кібернетики активно співпрацює з ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» в рамках підписаного між ТНТУ ім. І. Пулюя  та ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» Меморандуму про взаємодію і співпрацю від 22 березня 2021. Магістри 051 «Економіка» щорічно мають можливість при вивченні освітньої компоненти «Інформаційний менеджмент» отримувати повний доступ до баз даних YouControl та отримують відповідні сертифікати.

Активна співпраця кафедри з центром підтримки підприємців Дія.Бізнес дає можливість залучати студентів 051 «Економіка» до зустрічей з фахівцями-практиками, представниками бізнесу, проводити практикорієнтовані заняття, а також брати участь у цікавих бізнес-проєктах.

Зокрема, у 2022 р. студентка бакалаврату Тамара Іваськів та магістрантка першого курсу Світлана Шевчук пройшли відбір та брали участь у жіночому акселераторі для майбутніх жінок-підприємниць «Відважна» від Дія.Бізнес.

­­

Співпраця кафедри з закордонними університетами

В рамках укладених договорів між ТНТУ ім. І. Пулюя та закордонними університетами, кафедра економічної кібернетики здійснює міжнародну співпрацю, метою якої є академічна мобільність викладачів та студентів.

  • Угода про створення Консорціуму для поліпшення спроможності системи освіти сфери публічного адміністрування між Краківським економічним університетом (“Малопольська школа публічного адміністрування”) від 11.04.2018 р. Метою угоди є реалізація проекту “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність”, а також спільна робота над формуванням освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України та підвищення якості навчання в цій сфері.

В рамках даної співпраці к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Різник Н.М. з 1 по 26 березня 2021 р проходила стажування в Краківському економічному університеті  на тему «Нові то інноваційні методи навчання»  обсягом 120 год (Сертифікат NR 2686 / MSAP / 2021).

  • Договір про співпрацю між ТНТУ ім. І. Пулюя та Сопотською вищою Школою від 4.03.2016 р., спрямований на розвиток можливостей проходження практики на підприємства Польщі, можливостей проведення курсів іноземних мов, участі студентів у навчальному процесі обох сторін.
  • Додаткова угода між ТНТУ ім. І. Пулюя та Люблінською політехнікою від 01.03.2016 р. регламентує співпрацю щодо обміну студентами для навчання в рамках програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” та отриманням подвійних дипломів. В рамках угоди співпраця ведеться в двох напрямках – академічна мобільність студентів та подвійні дипломи.
  • Договір між ТНТУ ім. І. Пулюя та Університетом Валенсія (Іспанія) від 2.04.2015 р., спрямований на підвищення рівня співпраці в галузі освіти та наукових дослідженнях.

В рамках даної співпраці, студентка спеціальності 051 «Економіка» Христина Базюта  навчалася протягом семестру  (2021 р. ) в Університеті Валенсії за програмою мобільності Erasmus+ .

  • Договір про співпрацю між ТНТУ ім. І. Пулюя та Instituto Superior De Gestao (Лісабон, Португалія) від 16.07.2013 р., метою якого є поглиблення співпраці між університетами в рамках Болонського процесу та підвищення якості та ефективності навчання.