Economic Cybernetic

Практики

Практична підготовка студентів за ОП «Економіка» всіх рівнів вищої освіти регулюється Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя – наказ №4/7-1035 від 23.12.2022 .

Практика у студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Магістр» у 2023-2024 н.р.

Практика «Фахова практика»

Студенти 5 курсу ПКм-51, денної форми навчання: з 15 січня 2024 року по 25 лютого 2024 року (6 тижнів)

Студенти 5 курсу ПКмз-51, заочної форми навчання: з 12 лютого 2024 року по 24 березня 2024 року (6 тижнів)

Практика «За темою кваліфікаційної роботи»

Студенти 5 курсу ПКм-51, денної форми навчання: з 17 червня 2024 року по 21 липня 2024 року (5 тижнів)

Студенти 5 курсу ПКмз-51, заочної форми навчання: з 8 квітня 2024 року по 12 травня 2024 року (5 тижнів)


Практика у студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Магістр» у 2022-2023 н.р.

Практика «Фахова практика»

Студенти 5 курсу ПКм-51, денної форми навчання: з 30 січня 2023року по 12 березня 2023року (6 тижнів)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 63  від 24.01.2023р.

Керівники практики: Дмитрів Д.В.

Студенти 5 курсу ПКмз-51, заочної форми навчання: з 20 лютого 2023року по 02 квітня 2023року (6 тижнів)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 124  від 07.02.2023р.

Керівники практики: Дмитрів Д.В.


Практика «За темою кваліфікаційної роботи»

Студенти 5 курсу ПКм-51, денної форми навчання: з 03 липня 2023року по 06 серпня 2023року (5 тижнів)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 701  від 27.06.2023р.

Керівники практики: Дмитрів Д.В., Бакушевич І.В., Гарматій Н.М., Мартиняк І.О., Різник Н.М.

Студенти 5 курсу ПКмз-51, заочної форми навчання: з 17 квітня 2023року по 21 травня 2023року (5 тижнів)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 383  від 10.04.2023р.

Керівники практики: Бакушевич І.В., Берестецька О.М., Гарматій Н.М.


Практика у студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» у 2023-2024 н.р.

Практика «Вступ до фаху» ID 5812

Студенти 1 курсу ПК-11: з 08 липня 2024року по 21 липня 2024року (2 тижні)

Студенти 1 курсу ПКз-11: з 29 квітня 2024року по 19 травня 2024року (3 тижні)

Практика “Організаційно-економічна”  ID 5813

Студенти 2 курсу ПК-21, ПКс-21: з 08 липня 2024року по 21 липня 2024року (2 тижні)

Студенти 2 курсу ПКзс-21: з 29 квітня 2024року по 12 травня 2024року (2 тижні)

Практика “Виробнича”   ID 6597

Студенти 3 курсу ПК-31: з 08 липня 2024року по 21 липня 2024року (2 тижні)

Студенти 3 курсу ПКз-31, ПКзс-31: з 15 квітня 2024року по 12 травня 2024року (4 тижні)

Практика “Професійно-орієнтована” ID 5685

Студенти 4 курсу ПК-41: з 08 січня 2024року по 11 лютого 2024року (5 тижнів)

Студенти 4 курсу ПКз-41: з 04 березня 2024року по 07 квітня 2024року (4 тижні)


Практика у студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» у 2022-2023 н.р.

Практика «Вступ до фаху»

Студенти 1 курсу ПК-11: з 10 липня 2023року по 23 липня 2023року (2 тижні)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 702  від 27.06.2023р.

Керівник практики: Різник Н.М.

Практика “Організаційно-економічна”

Студенти 2 курсу ПК-21, ПКс-21: з 10 липня 2023року по 23 липня 2023року (2 тижні)

За наказами Про направлення студентів на практику № 4/7 – 703 та № 4/7 – 726  від 27.06.2023р.

Керівник практики: Дмитрів Д.В.

Студенти 2 курсу ПКз-21, ПКзс-21: з 01 травня 2023року по 14 травня 2023року (2 тижні)

За наказами Про направлення студентів на практику № 4/7 – 467 та № 4/7 – 469 від 27.04.2023року.

Керівник практики: Різник Н.М., Берестецька О.М.

Практика “Виробнича”

Студенти 3 курсу ПК-31: з 10 липня 2023року по 23 липня 2023року (2 тижні)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 725  від 27.06.2023р.

Керівник практики: Дмитрів Д.В.

Студенти 3 курсу ПКз-31: з 08 травня 2023року по 21 травня 2023року (2 тижні)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 490  від 27.04.2023р.

Керівники практики: Дмитрів Д.В., Гац Л.Є.

Практика “Професійно-орієнтована”

Студенти 4 курсу ПК-41, ПКс-41: з 09 січня 2023року по 12 лютого 2023року (5 тижнів)

Згідно з наказом Про направлення студентів на практику № 4/7 – 1065  від 28.12.2022р.

Керівник практики: Гац Л.Є.

Студенти 4 курсу ПКз-41, ПКзс-41, ПКзс-42: з 06 березня 2023року по 09 квітня 2023року (5 тижнів)

За наказами Про направлення студентів на практику № 4/7 – 258, № 4/7 – 259 та № 4/7 – 260  від 03.03.2023р.

Керівник практики: Гац Л.Є.


Методичні вказівки

Методичні вказівки Програма практики за темою кваліфікаційної роботи за освітньо – професійною програмою  підготовки магістрів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності  051 «Економіка». Укладачі: Дмитрів Д.В., Гарматій Н.М., Різник Н.М., Берестецька О.М. Тернопіль, 2022р.  28с. URL: Методичні вказівки


Посилання на бланки:

Договір практики

Щоденник практики

Титульна звіту з практики