Economic Cybernetic

Наукові конференції

З 2020 року кафедри економічної кібернетики започаткувала проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції для студентів та науковців: International scientific-practical conference “DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY”. Конференцію проводимо у зручному дистанційному режимі, що дозволяє підключитися та долучитися науковцям з різних куточків як України так і світу.

Наукова діяльність як викладачів кафедри так і студентів не припиняється а постійно триває в онлайн режимі.

Детальніше про міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» // “DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY” читайте:

на сайті конференції https://digital-economy-konf-tntu.business.site/

на сайті ТНТУ розміщені:

Інформаційне повідомлення:

2020 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2020/ce,

2021 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2021/ce,

2022 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2022/ce,

2023 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2023/ce

збірники:

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 11 листопада 2020 р.), 2020. – 146с.

Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 2-3 грудня 2021 р.), 2021. – 175 с.

Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 6-7 грудня 2022 р.), 2022. – 128 с.

Тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.), 2023. – 208 с.

ІV Міжнародна науково-практична конференція учених та студентів

«Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства»

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Вінницький національний аграрний університет
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Краківський сільськогосподарський університет, Польща
 • Університет Академія Вища Школа Бізнесу в Домброві-Гурничі, Польща

Дата проведення: 7 – 8 грудня 2023 року.

Тематичні напрями роботи конференції

 1. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку цифрової економіки.
 2. Сучасні комунікації та оцінка якості управління в умовах невизначеності.
 3. Економіко-математичне моделювання та вимірювання ефективності діджиталізації суспільства.
 4. Міжнародні інтеграційні процеси та цифрова трансформація бізнесу-науки-освіти- влади в умовах нестабільності.
 5. Інноваційний розвиток економічних систем в умовах цифрової економіки.
 6. Логістика в контексті цифрової трансформації.
 7. Моделювання екологічних систем та «зеленої» економіки.

Регламент роботи конференції (за київським часом):

7 грудня 2023р.

9:15 – 9:30 – реєстрація учасників

9.30 – 10.30 – відкриття конференції

10.30 – 14.00 – пленарне засідання

8 грудня 2023р.

9.30 – 14.00 – секційні засідання

Детальнішу інформацію щодо пленарних засідань наведено в програмі конференції.