Economic Cybernetic

Інформація абітурієнту

Плануєш продовжувати навчання? – Готуйся завчасно!*

З 2023 року Тернопільський національний технічний університет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 051 “ЕКОНОМІКА” також і за коротким циклом навчання (два роки) з отриманням освітнього ступеня вищої освіти “МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР” .

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти у 2023 році заплановано проведення таких тестувань:

  1. національного мультипредметного тесту (НМТ)
  2. єдиного вступного іспиту (ЄВІ)
  3. єдиного фахового вступного іспиту (ЄФВВ)

Вступ на бакалаврат (молодший бакалавр і бакалавр)

Для вступу на бакалаврський рівень вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» у 2023 році абітурієнтам потрібно буде представити результати одного із тестувань (на вибір вступника):

  1. НМТ 2023 року;
  2. НМТ 2022 року;
  3. ЗНО 2021 чи 2020 року.

(для вступу на освітній ступінь “молодший бакалавр” потрібно лише 2 сертифікати ЗНО!)

НМТ 2023 міститиме три блоки завдань, два з яких – обов’язкові, а третій – на вибір вступника.

Обов’язкові навчальні предмети – українська мова й математика, а на вибір – історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика. Предмет, тестування з якого вступник бажатиме пройти на вибір, він зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.

Тестування триватиме 180 хвилин, отже, на кожний і блок відведено по 60 хвилин.

Завантажити інформаційні матеріали у форматі PDF.

Детальнішу інформацію ви можете отримати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat-2023/

Вступ на магістратуру (магістр)

Для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 2023 році за спеціальністю 051 «Економіка» вам необхідно представити результати складання ДВОХ тестів:

  1. єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ),
  2. єдиного вступного іспиту ( ЄВІ).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху. Тестування триватиме 180 хвилин, тестове завдання міститиме 140 запитань.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ здійснюють у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. Графік проведення вступних випробувань до магістратури буде затверджено згодом.

Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf

Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ буде укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf

Завдання предметного тесту ЄФВВ буде укладено відповідно до Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування, затвердженої наказами Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 153.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.testu.ekon.mizhn.ekon-nakaz-153-11.02.2022.pdf

Детальнішу інформацію ви можете отримати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

* Підготовано за матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти