Economic Cybernetic

Наукова робота

Науковці кафедри економічної кібернетики ведуть активну наукову діяльність на протязі всього періоду з моменту створення кафедри і до сьогоднішнього часу. Починаючи вже з 2010 року і  на даний момент, підтримали ініціативу наших партнерів з наукової діяльності – кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка, щодо проведення щорічної науково-практичної конференції: Міжнародної науково-методична форум-конференції молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», початок спільної роботи був 23-25 вересня 2010 р., м. Львів.

Делегація учасників Міжнародної науково-методична форум-конференції молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 23-25 вересня 2016 р., м. Львів.
Робочі моменти міжнародної науково-методична форум-конференції молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 23-25 вересня 2016 р., м. Львів.
Виступ проф.Вовка В.М., зав.кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка

За цей час науковий досвід участі у науково-практичних конференціях тільки розширювався, постійно приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, як студенти нашої кафедри так і викладачі, які підготували не одну когорту молодих науковців. Випускник нашої кафедри, який мав доповідь на щорічній конференції Міжнародної науково-методична форум-конференції молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», яка проводилася на базі ТНТУ ім.І.Пулюя у 2016 році, Лечиченко Тарас, після завершення магістратури зі спеціальності. 051 Економіка, вступив в аспірантуру ТНТУ ім.І Пулюя та у 2022 році захистив дисертацію на тему: «Моделі та методи підтримки прийняття рішень в інформаційних процесах дуальної освіти. Також два успішних випускники кафедри економічної кібернетики: Кутко Тарас та Гарматій Сергій, проходять навчання в аспірантурі ТНТУ ім.І.Пулюя за спеціоальністю 051 «Економіка», та поповнять плеяду успішних науковців кафедри  економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя.

Студенти кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя, щорічно приймають участь у Всеукраїнських  наукових олімпіадах.

Нагородження переможців ІІ-го туру Всеукраїнської наукової олімпіади 2021 року, конкурс відбору якої проходив на базі кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя.

Так успішна студента кафедри Аліна Макогон прийняла участь у науковій Всеукраїнській олімпіаді, яка проводилася 26-27 квітня  2018 році на базі ЛНУ ім І.Франка та зайняла призове місце, презентуючи свою наукову роботу «Оптимізація ресурсної бази ПАТ Приватбанк», керівником наукової праці та доповіді був к.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя Дмитрів Д.В.

Презентаційна доповідь студенти бакалаврату кафедри економічної кібернетики ТНТУ  ім. І.Пулюя на Всеукраїнській Олімпіаді наукових робіт на базі ЛНУ ім.І.Франка 26-27 квітня 2018 року. Аліни Макогон.
Нагородження відзнакою за призове місце у Всеукраїнській Олімпіаді наукових робіт на базі ЛНУ ім.І.Франка 26-27 квітня 2018 року.- к.т.н., доцента, завідувача кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя Дмитріва Д.В.

Викладачі кафедри економічної кібернетики, постійно вдосконалюють свої наукові здобутки через участь у наукових конференціях, які проходять як в Україні так і на міжнародному рівні, тісно співпрацюють в сфері наукових досліджень із представниками інших кафедр як на рівні університету, так і на факультетському рівні.

Науковці кафедри економічної кібернетики прийняли участь у спільній міжнародній конференції : «Business Rick in Changin Dynamics of Global Village 2.» у 2019 році.  За результатами цієї конференції були опубліковані статті у міжнародній монографії: Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph / Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa, 2019. 514 p..

Дмитро ДМИТРІВ та Ірина МАРТИНЯК були членами організаційного комітету І Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» (ICBuTS 2021) факультету економіки та менеджменту, 28-29.10.2021. В ході пленарного засідання свої доповіді представили к.е.н., проф. Іванна БАКУШЕВИЧ, к.е.н., доц. Наталія ГАРМАТІЙ, к.е.н. Ірина МАРТИНЯК.

Детальніше про цю подію : https://fem.tntu.edu.ua/2021/11/02/292/

Інформаційний лист: https://tntu.edu.ua/storage/pages/00000871/ICBuTS_2021ukr.pdf

Трансляція: відео події

Матеріали конференції: збірник

Дмитро ДМИТРІВ, Наталія ГАРМАТІЙ, Ірина МАРТИНЯК (науковий секретар) були членами організаційного комітету ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» (ICBuTS 2022) факультету економіки та менеджменту, 23-24.11.2022.

Детальніше про подію:

інформаційний лист

трансляція

матеріали конференції

З 2020 року кафедри економічної кібернетики започаткувала проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції для студентів та науковців: International scientific-practical conference “DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY”. Конференцію проводимо у зручному дистанційному режимі, що дозволяє підключитися та долучитися науковцям з різних куточків як України так і світу.

Наукова діяльність як викладачів кафедри так і студентів не припиняється а постійно триває в онлайн режимі.

Детальніше про міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» // “DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY” читайте:

на сайті конференції https://digital-economy-konf-tntu.business.site/

на сайті ТНТУ розміщені:

Інформаційне повідомлення:

2020 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2020/ce,

2021 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2021/ce,

2022 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2022/ce,

2023 https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2023/ce

збірники:

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 11 листопада 2020 р.), 2020. – 146с.

Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 2-3 грудня 2021 р.), 2021. – 175 с.

Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 6-7 грудня 2022 р.), 2022. – 128 с.

Тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.), 2023. – 208 с.