Economic Cybernetic

Молодший бакалавр

Обсяг ОП – 120 кредитів ЄКТС

Тип диплому – диплом молодшого бакалавра

Мова навчання – українська

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним інструментарієм, креативним мисленням, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня в умовах невизначеності та цифрових трансформацій економіки для забезпечення сталого розвитку

Детальніше із змістом ОП можна ознайомитися на сайті ТНТУ або на сайті кафедри економічної кібернетики.

Термін навчання  – 1 рік 10 місяців (4 навчальних семестри)

Графік навчального процесу у 2023-2024 н.р. : для студентів ДФН ,  для студентів ЗФН

Розклад для груп бакалаврівПК-11, ПК-21

Середовище дистанційного навчанняhttps://dl.tntu.edu.ua/login.php