Economic Cybernetic

Літня практика 2023 наших студентів у Panorama Morska Health Resort&Medical SPA

Порядок участі студентів у програмах практики за кордоном регламентується Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя та

програмою практики та стажування за кордоном https://m.tntu.edu.ua/?p=uk/inter/vms/academic-mobility-programs/training-abroad
Відповідно до двосторонньої угоди укладеної у 2019 року, студенти ТНТУ мають можливість отримати практичні навички необхідні для ведення туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи.
Так, у 2023 році студенти групи ПК-11 мали чудову можливість пройти літню практику у Panorama Morska Health Resort&Medical SPA — відпочинково-оздоровчий комплекс, який розташований на березі Балтійського моря у Центральному Помор’ї.
Будзанівська Тетяна та Сивак Тетяна поповнили свої знання, отримали чудовий практичний досвід, враження та емоції від нових знайомств.