Economic Cybernetic

Зустріч гаранта ОП Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти зі студентами

29 березня відбулася зустріч гаранта ОП Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти, доцента кафедри Ірини Мартиняк зі студентами. Також були запрошені викладачі, які забезпечують викладання за освітніми компонентами програми у 2022/2023 н.р.

Обговорювалися наступні питання організації освітнього процесу:
✅вибору індивідуальної освітньої траєкторії
✅розуміння та дотримання академічної доброчесності
✅оцінювання результатів навчання та недопущення дискримінації
✅вирішення конфліктних ситуацій
✅організації наукової роботи
Дано роз’яснення питань, які виникли у магістрантів ОП Економіка щодо особливостей організації практичної підготовки та вибору тем кваліфікаційних робіт магістра.