Economic Cybernetic

Бакушевич Іванна Всеволодівна

кандидат економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики.

Посада: Професор кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ:

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/b/bakushevych-ivanna-vsevolodivna/

 Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ufxqUsYAAAAJ&hl=ru

Посилання на ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8978-6609

 Освіта

 1. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю: «Прилади точної механіки», кваліфікація інженер-механік, Диплом з відзнакою Я№781996, дата присвоєння 8.06.1976р.

 Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями», 1994 р., Інститут регіональних досліджень НАН України, м.Львів

Дисертаційне дослідження на тему: «Формування механізму інформаційно-ділового забезпечення інноваційного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

Диплом кандидата наук ДК № 014125, дата присвоєння 27 вересня 1994 р..

Кандидат економічних наук з 1992 року за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями», тема дисертації: «Формування механізму інформаційно-ділового забезпечення інноваційного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», Присвоєно звання доцента кафедри економіки та організації виробництва від 27.09.1994р.  Вчене звання професора присвоєно у 2015 році.

 ДОСВІД РОБОТИ

Присвоєно звання доцента кафедри економіки та організації виробництва від 27.09.1994р.

 Вчене звання професора присвоєно у 2015 році.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 35 роки, зокрема  в університеті біля  25 роки.

Дійсний член Академії економічних наук України (спеціальність: економіка промисловості), Академія соціального управління (спеціальність: соціальна політика).

Член редколегії наукового фахового видання «Маркетинг в Україні» з 2008 р.

Досвід практична робота по організації міжнародного науково-практичного співробітництва українських підприємств і науково-освітніх установ з американськими і польськими партнерськими університетами, міжнародними організаціями та закордонними підприємствами згідно з підписаними міжнародними угодами на посадах директора фундації Бізнес інкубатор Тернопільщини, наукового співробітника відділу розвитку ринкової інфраструктури і транскордонного співробітництва Інституту регіональних досліджень НАН України, проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій складає  понад 20  років.

 СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Закордонні стажування і міжнародна науково-дослідницька діяльності:

 • Стажування по програмі «Управлінських комунікацій» Central Connecticut State University, New Britain, USA and Technical University of Wroclaw, Poland ( 1995- 1996 рр. Польща);
 • Наукові дослідження по програмі міжнародних наукових обмінів IREX (1996 – 1997рр., США),
 • Фулбрайт – професор Університету м. Синсиннаті (1999 – 2000 р р., США),
 • Тренер-консультант та експерт багатьох міжнародних науково-дослідницьких і освітніх проектів, зокрема:
 • міжнародного проекту «INNOLAB»  Європейської міжнародної програми TEMPUS (2012–2015рр.) – навчальний посібник.
 • міжнародного проекту «Проведення міжнародних маркетингових досліджень на транскордонних ринках» (Польща-Білорусь-Україна). 2011-2014 рр.- міжнародна колективна монографія.
 • програма підвищення кваліфікації Краківського університету економіки в рамках проекту USAID “Decentralization Offers Better Results and Efficiency (DOBRE) 2018 р., Сертифікат

НАУКОВА РОБОТА

 НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Розробка територіальних стратегій формування кластерних структур в умовах міжрегіональної інтеграції

ПУБЛІКАЦІЇ:

За час наукової діяльності опублікувала  біля 130 публікацій, з них 107 наукових праць та понад 20 навчально – методичних розробок. Зокрема, 14 монографій та збірників наукових праць (з них 8 в зарубіжних виданнях – 6 англійською мовою та 1 польською), 10 навчальних посібників, 41 стаття (з них 31 у фахових виданнях, 1 в зарубіжному фаховому виданні). Організовувала і брала участь у роботі  понад 30 наукових конференцій, в тому числі  10 міжнародних. За  останній  рік опублікувала розділи у  3-х зарубіжних монографіях  в англійській мові, та 2 навчально-методичні розробки. Брала участь у роботі 2 наукових конференцій.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

Наукове консультування як інструктор та експерт міжнародних науково-дослідницьких і освітніх проектів, зокрема:

 • Польсько-американсько-український Проект «CEUME: консорціум з вдосконалення української бізнес –освіти» (USAID, 2001),
 • міжнародного проекту «INNOLAB» європейської програми TEMPUS (2012–2015рр.);
 • проекту «DOBRE: децентралізація приносить кращі результати» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID, 2018).

Під керівництвом проф. Бакушевич І.В. захищено 6 кандидатських дисертацій і присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук, зокрема за останні роки троє аспірантів  ТНТУ захистили дисертації:

 •  Мартиняк І.О. Розвиток інфраструктури підтримки міжрегіональних кластерних ініціатив. – спец. вчена рада Д35.154.01 в ІРД НАН України, 29.11.2012;
 • Гевко В.Л. Інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами підприємств. – спец. вч. рада К58.052.05 в ТНТУ ім. І. Пулюя, 30.04.2013;
 • Зарічна Н.З. Фінансові кластери у забезпеченні розвитку економіки України. – спец. вч. рада Д26.001.12 в Київському національному університеті ім.. Тараса Шевченка, .

Здійснювала наукове керівництво науково-дослідними роботами  на тему: «Розробка територіальних стратегій формування кластерних структур в умовах міжрегіональної інтеграції» .

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Вільно володіє двома іноземними мовами (англійською та польською), що відповідає міжнародним стандартам за рівнем С1 і В2 – сертифікати.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • «Економік і організація міжнародного бізнесу»
 • «Міжнародна економічна інтеграція»
 • «Управління міжнародними проектами»
 • «Соціальна економіка»
 • здійснює керівництво дипломним проектування, науковою роботою студентів магістратури за  спеціальністю 051 «Економіка».

Інтерактивне посилання на сертифікатиhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UHx6CWzUE36-N6Y02Av2cKDU2-13kDSz