Economic Cybernetic

Берестецька Олена Михайлівна

Доцент кафедри
Кандидат економічних наук

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ:

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/b/berestecka-olena-myhajlivna/

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AyQeF2MAAAAJ&hl=uk

Посилання на ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7119-4496

ОСВІТА

Тернопільська академія народного господарства, 1991-1995,  економіст за спеціальністю «Фінанси і кредит», диплом з відзнакою ЛЖ № 000166, дата видачі 26 червня 1995 р.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1995 – 1998 рр. Навчання в аспірантурі  з відривом від виробництва

Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».  Диплом ДК № 055832, на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 лютого 2020 р.

Дисертаційне дослідження на тему: «Активізація регіональних детермінант розвитку текстильної промисловості».

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1998.

|Асистент кафедри економіки виробничої діяльності

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2005

|Асистент кафедри економічної кібернетики

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020

|Старший викладач кафедри економічної кібернетики

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021

|Доцент кафедри економічної кібернетики

 

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

 •  у 2018 році пройшла стажування на базі Тернопільського національного економічного університету. Строк стажування з «06» листопада по «06» грудня 2018р. відповідно до наказу ТНТУ №272-К-тр від 23.10.2018р;
 •  учасник ІV International Scientific-practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, 2020. Tbilisi, Georgia. Сертифікат 1.
 •  учасник XV Міжнародної науково-практичної конференції НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ, яка проходила 22-23 лютого 2021 року в Німеччині, Берлін. Сертифікат 2.
 •  учасник ІІ міжнародної науково – практичної конференції молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства», яка поводилася 2-3 грудня 2021 року, ТНТУ. Сертифікат 3.
 •  учасник І Міжнародної науково-практичної конференції: «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» (ICBuTS-2021), 28-29 жовтня 2021р. Сертифікат 4.
 •  учасник онлайн-форуму на тему «Розвиток креативних індустрій», пройшла підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації. 2021р. Сертифікат 5.
 •  учасник  онлайн-форуму на тему «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі», пройшла підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації. 2021р. Сертифікат 6.
 •  учасник вебінару «Оформлення публікації за форматом видання», 2021р. Сертифікат 7.
 •  учасник вебінару «Як опублікуватися в міжнародному виданні?», 2021р. Сертифікат 8.
 •  учасник вебінару «Аналіз грантової підтримки та ефективної співпраці за даними Web of Science та InCites», 2022р. Сертифікат 9.

 

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Інноваційний розвиток; поширення інформаційних технологій; цифрові трансформації в бізнесі та освіті.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор 52 публікацій, з них  42 наукових праці  та 10 навчально-методичного характеру. Брала участь у роботі 23 українських та міжнародних наукових конференцій.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • учасник науково-дослідної теми «Моделювання і логістика фінансово-виробничих, транспортних систем і зв’язку» (номер державної реєстрації  0112U002211), 2012-2016 рр., ТНТУ;
 • учасник науково-дослідної теми «Механізм активізації бізнес-середовища, як суб’єкта трансформації міст України на засадах сталого розвитку та впровадження смарт – технологій» (номер державної реєстрації 0119U101365), 2019р., ТНЕУ;
 • за господарським договором ( № г/д 496-21- керівник  Наталія Різник);
 • за договором про надання послуг з розроблення науково-технічної документації (№ 515-21 від 03.12.2021).

 ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гарант освітньої програми підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», 2022 – 2023 н.р.

Участь в розробці Концепції діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з надання освітньої послуги щодо підготовки молодших бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка». 2021р.

Сертифіковано курси дистанційного навчання в системі ATutor:

 • Нові технології та інноваційний розвиток, ID 3369.  Сертифікат № 0335, 2021 р.
 • Економіка праці, ID 5670. Сертифікат № 0351, 2022 р.

Інші обов’язки:

 • відповідальна за методичну роботу кафедри економічної кібернетики
 • член методичної комісії факультету
 • член оргкомітету студентських олімпіад за спеціальностями факультетського рівня;
 • член групи з профорієнтаційної роботи кафедри
 • куратор групи

ВОЛОДІННЯ  МОВАМИ

         Українська – вільно

Французька – рівень В2, сертифікат від 20.01.2023р..

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамота управління освіти і науки Тернопільської ОДА, 2020.

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. «Нові технології та інноваційний розвиток»
 2. «Економіка праці»
 3. «Прикладна економіка»
 4. «Прогнозування соціально-економічних процесів»

 

Інтерактивне посилання на сертифікатиhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MvRms9_lIRUKDn-QJMxr2L1qNC5m0B6Q