Economic Cybernetic

Гарматій Наталія Михайлівна

Доцент кафедри
кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: http://elartu.tntu.edu.ua/mydspace

Посилання на GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zPaGqGAAAAAJ&hl=ru

Посилання на ORSID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4426-9223

Освіта:

 1. Тернопільська академія народного господарства. Спеціальність: інформаційні системи в менеджменті. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста: інженер-економіст. Диплом ЛВ ВС№015223, дата видачі 23.06.1997.
 2. Навчання в аспірантурі ТНТУ ім.І.Пулюя, без відриву від виробництва за спеціальністю «Економіка».

 

Присудження наукового ступеня:

Кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04- Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності).

Дисертаційне дослідження на тему: «Удосконалення управління процесами реалізації інвестиційних проектів підприємствами ( на прикладі підприємств телекомунікацій).

Диплом кандидата наук ДК №010260 від 25 січня 2013 року.

Присудження наукового звання:

Доцента кафедри економічної кібернетики. Атестат доцента видано на підставі рішення атестаційної колегії від 27 вересня 2021року.

Досвід роботи

 1. Посада економіст у холдингу Тернопільбудматеріали -1997-1998 рік.
 2. Посада інженер з нормування праці ТД ВАТ «Укртелеком» 1998-2008р.
 3. Посада інженера з нормування праці 1 кат. відділу нормування ці оплати праці ТФ ВАТ «Укртелеком» 2008-2010р.
 4. Інженер кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя і по сумісництву асистент кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя.2010-2012.
 5. Старший викладач кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя 2012-2014р.
 6. Доцент кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя 2015 рік і по цей час.

 

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

– у 2018 році пройшла стажування на базі Тернопільського національного економічного університету. Строк стажування з «06» листопада по «06» грудня 2018р. відповідно до наказу ТНТУ №272-К-тр від 23.10.2018р;

 

НАУКОВА РОБОТА: постійна підготовка студентів для участі у міжнародних наукових конференціях для студентів; підготовка студентів для участі у щорічних Всеукраїнських наукових олімпіадах.

Науковий секретар щорічної міжнародно- практичної конференції « Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства», яка проводиться з 2020 року на базі кафедри ТНТУ ім.І.Пулюя.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Моделювання сучасних соціально-економічних інноваційних систем та процесів на базі штучного інтелекту( нечіткої логіки). Інвестиційне регулювання розвитку національної економіки в умовах невизначеності.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор 97 наукових праць, з них 22 навчально-методичного характеру, з них 1 навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю: економічна кібернетика «Математичні методи ринкової економіки». Тернопіль: ТзОВ” Видавництво Астон”, 2015.-200с. Тernopil Aston-2015. С.205. В тому числі 2 наукові праці, які опубліковані у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus, та 3 наукові праці, які включені у наукометричну базу Web of sience.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЕКТИ.

 • учасник науково- дослідної теми «Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств в сучасних умовах» ( №ДР0111U002591, 2011-2015);
 • учасник науково-дослідної теми «Моделювання і логістика фінансово-виробничих та транспортних систем і зв’язку». (№0112U002211, 2014-2016).
 • Працюю на тематикою: «Інвестиційне регулювання розвитку національної економіки в умовах невизначеності».

СЕРТИФІКАТИ:

 1. Сертифікат учасника міжнародної конференції із доповіддю англійською мовою на конференції «Modeling the impact of investment on population welfare» European Scientific Conference of Doctoral Students, 2020. Mendel University in Brno, as the 24th annual conference. Typesetting Pavel Haluza First edition ISBN 978-80-7509-749-1 Proceedings were published by Mendel University Press 63-65.
 2. Сертифікат рівня володіння англійською мовою APTIS на рівень В2 від 23.04.2021 року.

 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ: українська – вільно

Англійська мова – рівень В2

Польська мова – розумію, спілкуюся.

Навички комп’ютерних програм: Microsoft Office, Internet, Excel, Mathcad, Matlab  HTML, Statistica.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 1. Нагороджено грамотою за сумлінну працю, професіоналізм, значний особистий внесок в розвиток вітчизняної науки та з нагоди VII Всеукраїнського Фестивалю науки від ректора ТНТУ від 21.05.2013;
 2. Подяка від декана ФПД Ціх Г.В., з нагоди п’ятої річниці Факультету економіки і підприємницької діяльності за досягнення в навчальній, науково-методичній, виховній роботі та особливий внесок у ставленні та розбудові факультету. Від 2014р.
 3. Грамота ТНТУ ім.І.Пулюя за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток університету від ректора університету від 22.05 .2018р.
 4. Нагороджено грамотою за сумлінну працю високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток університету. (Наказ 4/7-664 від 20.09.2020р. з нагоди 60- ти річчя від дня заснування університету.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Математичні методи в менеджменті і маркетингу
 2. Моделювання економічної динаміки
 3. Моделювання економіки
 4. Моделювання інвестиційних процесів.
 5. Економетрика.
 6. Методи оптимального управління в економіці.

 

Громадська робота

Волонтерський штаб ТНТУ допомоги переселенцям

 

Інтерактивне посилання на сертифікатиhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eEK-fg5itt6IbIsxkWy7RAYaMPuWRMIC