Economic Cybernetic

Мартиняк Ірина Олександрівна

старший викладач кафедри
Кандидат економічних наук

Посада: Старший викладач кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ:

Мартиняк Ірина Олександрівна

 Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HbEbsukAAAAJ&hl=uk

Посилання на ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0224-6410

 Освіта

 1. Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, 2004 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістра менеджменту, Диплом ТЕ №25830060, дата видачі 30.08.2004р.
 2. Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 2004 – 2008 рр. аспірантура за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами»
 3. Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, 2016р., спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація спеціаліста з міжнародної економіки, Диплом С16 062850, дата видачі 30.06.2016р

 Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 2013 р., Інститут регіональних досліджень НАН України, м.Львів

Дисертаційне дослідження на тему: «Розвиток інфраструктури підтримки регіональних кластерних ініціатив»,

Диплом кандидата наук ДК № 014125, дата присвоєння 31 травня 2013р..

 

ДОСВІД РОБОТИ

 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1997-2000, Аспірантура з відривом від виробництва.

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

2008 – 2019, Інспектор, старший викладач, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2019 – дотепер, Старший викладач кафедри економічної кібернетики

ТОВ «Іннобуд»,

2015 –  дотепер,  Головний бухгалтер

Додаткові обов’язки

2020, 2022 – заступниця відповідального секретаря відбіркової комісії факультету економіки та менеджменту

2021 – дотепер – заступниця декана факультету економіки та менеджменту з виховної роботи та міжнародних зв’язків

 СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1.  Стажування у Краківському Економічному Університеті, м. Краків, Польша, «E-learning in university education and Bologna process implementation», 2011р., Сертифікат
 2. Програма підвищення кваліфікації Краківського університету економіки в рамках проекту USAID “Decentralization Offers Better Results and Efficiency “DOBRE”, квітень-вересень 2018, 5 кредитів ECTS, Сертифікат
 3. 2021р., стажування обсягом 1 кредит ЄКТС: участь у І міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021 р., що підтверджено відповідним сертифікатом; загальна кількість академічних годин – 18) та участь ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства” (2-3 грудня 2021 р., що підтверджено відповідним сертифікатом; загальна кількість академічних годин – 12)

 

НАУКОВА РОБОТА

 НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Стимулювання розвитку малого бізнесу в регіоні, у т.ч. на основі кластерної та транскордонної взаємодії

ПУБЛІКАЦІЇ:

Авторка понад 70 наукових та навчально-методичних праць, із них 5 колективних монографій, 14 наукових публікацій у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у т.ч. 1 наукова публікація, яка індексується у наукометричній базі Web of Science, h-індекс=4) та 40 робіт навчально-методичного характеру (у т.ч. співавтор 5 навчальних посібників ).

Учасниця більше 20 українських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 1.  Виконавиця науково-дослідної теми «Розробка територіальних стратегій формування кластерних структур в умовах міжрегіональної інтеграції» (2008-2010рр.) Номер державної реєстрації 0108 U004123
 2. Виконавиця науково-дослідної теми «Інноваційно-інформаційне забезпечення сталого розвитку в умовах євроінтеграції» (2011-2013рр.) Номер державної реєстрації 0111U004752;
 3. Учасниця програми Tempus, міжнародний проект «Innolab» 2012 – 2015 рр. Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative capabilities of Universities in Post-Socialist Societies.- 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES
 4. Виконавиця госпдоговірної теми «Аналіз кон’юнктури ринку житлового будівництва в м.Тернопіль», 2021
 5. Керівник госпдоговірної теми «Дослідження та економіко-математичне моделювання розвитку ринку рекламно-сувенірної продукції в Тернопільській області», 2021

ОПОНУВАННЯ

Офіційний опонент на захисті дисертації Марчук Ольги Ігорівни поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка до спеціалізованої вченої ради Д  32.075.03 у Луцькому національному технічному університеті, тема: «Формування і розвиток інноваційних кластерних структур регіону». (2014 р).

СЕРТИФІКАТИ:

II International conference “Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV 2019)”, November, 07-08, 2019, Ternopil, Ukraine

XX International Scientific Conference “Digital Future of Central and Eastern European Societies and Economies”, 21-23 June 2021, Lublin, Poland

Сертифікат Microsoft Certified Educator: Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design, 2021,

І міжнародна науково-практична конференція “Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації” (28-29 жовтня 2021 р.,

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства” (2-3 грудня 2021 р.

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська – вільно (рідна);

англійська – незалежний користувач

польська : сертифікат АЯ 2017/059 – В від 26.12.2017, виданий Українсько-польським вищим навчальним закладом (ТІСІТ)  про знання польської мови на рівні В2

КОМП’ЮТЕРНІ НАВИЧКИ:

впевнений користувач

2021, Сертифікат Microsoft Certified Educator: 21st Century Learning Design

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

2017р., Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1.  Економіка та організація міжнародного бізнесу
 2. Прикладна економіка
 3. Інформаційні системи і технології в управлінні
 4. Логістика та бази даних міжнародних перевезень
 5. Ефективність інформаційних систем
 6. Міжнародна економічна інтеграція
 7. Управління проектами інформатизації
 8. Прогнозування соціально-економічних процесів

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 Учасниця робочої групи з розробки Програми розвитку малого та середнього підприємництва на території Великоберезовицької територіальної громади в рамках проєкту з підтримки малого та середнього підприємництва на території Великоберезовицької територіальної громади, реалізованого у партнерстві Великоберезовицькою селищною радою та громадською організацією «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» за підтримки «U-LEAD з Європою» в рамках ініціативи «Громада, дружня до бізнесу», жовтень 2021р.

Інтерактивне посилання на сертифікатиhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dxt0xg5oS8VTyXYuQtZIhEoeCA8xXwSm