Economic Cybernetic

Різник Наталія Михайлівна

Доцент кафедри
Кандидат економічних наук, Доцент кафедри економічної кібернетики

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ:

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/r/riznyk-natalija-myhajlivna/

Посилання на GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AKdDeAQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Посилання на ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5931-7879

Посилання на Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57466166900&origin=recordPage

 

Освіта:

 1. Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, 2007, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація магістр з маркетингу, диплом з відзнакою ТЕ №32966020, дата видачі 30.06.2007 р.
 2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач математики, вчитель основ інформатики, диплом з відзнакою ТЕ № 32713328, дата видачі 26.06.2007 р.

Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2011 р.

Дисертаційне дослідження на тему: «Промисловість будівельних матеріалів у системі стратегічного розвитку економіки регіону».

Диплом кандидата наук ДК № 002761, дата присвоєння 22 грудня 2011 р.

Присудження наукового звання:

Доцент кафедри економічної кібернетики, 2022 рік, атестат доцента АЦ № 011198

ДОСВІД РОБОТИ

З 01.09.2009 – 31.08.2011 – асистент кафедри інформатики і математичного моделювання;

з  01.09.2011 – 07.04.2013 –  асистент кафедри економічної кібернетики;

з 08.04.2013 – 28.02.2014 – старший викладач кафедри економічної кібернетики;

з 01.03.2014 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри економічної кібернетики.

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 Стажування на  кафедрі економічної кібернетики та інформатики при Тернопільському національному економічному університеті з 17.04.2013-27.12.2013 ( наказ №4/7-227 від 17.04.2013 р.).

Міжнародне стажування  з 1 по 26 березня 2021 р. в Краківському економічному університеті (Польща)  на тему «Нові то інноваційні методи навчання»  обсягом 120 год ( Сертифікат NR 2686 / MSAP / 2021)

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 1. Економіко-математичне моделювання економічних процесів.
 2. Інформаційний менеджмент.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Авторка 69 публікацій (в т.ч. одна у періодичному виданні, яке включене до наукометричних баз Scopus), з них 48 наукових та 21 навчально-методичного характеру. Приймала участь у роботі 21  наукової конференції. Є співавтором трьох монографій.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

 • брала участь у виконанні науково дослідної теми «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки, 2014 (ДР 0113U007516).
 • керівниця науково-дослідної теми «Аналіз кон’юнктури ринку житлового будівництва в м.Тернопіль» ( № 496-21) 2021 р.;
 • брала участь у виконанні науково-дослідної теми «Дослідження та економіко-математичне моделювання розвитку ринку рекламно-сувенірної продукції в Тернопільській області» ( № 515-21) 2021 р.

СЕРТИФІКАТИ:

 • Certificate of participation is hereby granted to Riznyk Nataliia for participation in the II International conference “Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV 2019)”, November, 07-08, 2019, Ternopil, Ukraine
 • Сертифікат, що підтверджує участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, проведений компанією «Наукові публікації – Publ.Science (8 АВ № 1016/ 23.10.2020 )
 • Сертифікат № ДН 0102, 2011 р. (Укл. електронного курсу «Економетрика»).
 • Сертифікат № 325 , 2021 р.( Укл. електронного курсу «Ризикологія» ).
 • Сертифікат щодо рівня володіння англійською мовою на рівні С, 2021 (сертифікат Aptis General).
 • Сертифікат щодо проходження міжнародного стажування з 1 по 26 березня 2021 р. в Краківському економічному університеті (Польща)  на тему «Нові то інноваційні методи навчання»  обсягом 120 год (NR 2686 / MSAP / 2021)

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська  – вільно;

англійська – С (сертифікат Aptis General).

Комп’ютерні навички:

впевнений користувач Microsoft Office, Internet, комп’ютерна периферія.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Подяка ТДТУ ім. І. Пулюя за сумлінну працю, професіоналізм, значний особистий внесок в розвиток вітчизняної науки  від 21.05.2013 р.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Економетрика.
 2. Дослідження операцій.
 3. Інформаційний менеджмент.
 4. Ризикологія .
 5. Методи оптимального управління в економіці.

Здійснює керівництво магістерськими кваліфікаційними роботами студентів спеціальності 051 «Економіка».

 

Інтерактивне посилання на сертифікатиhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwYBhz0Q3bkweMKF2NGyTY_XJLXiX9vo